divendres, de juny 17, 2005

La contaminació de les aigües La contaminació de les aigües és un problema que afecta actualment el planeta. A continuació veurem que la provoca: Antigament ( més o menys fa 30 anys), els abocaments què es feien als rius, eren depurats pels bacteris que viven en l'aigua; aquest procés s'anomena autodepuració. Actualment, però, els abocaments provinents de les indústries (olis usats, plom, mercuri, elevació de la temperature de l'aigua).... són massa elebats perquè els bacteris pugin realitzar el procés d'autodepuració. Alhora, els residus provinents de les cases, com ara l'excés de detergents i residus fecals també s'afegeixen als contaminants de les aigües. Per altra banda, els adobs, pesticides o residus orgànics provinent de la contaminació agricola o l'extracció seguida d'aigua de pous subterranis que provoca la seva salinització, en són també contaminats.

dijous, de juny 16, 2005

L'efecte hivernacle Al nostre planeta arriben constantment rajos lluminosos del Sol. Una part d'aquest rajos reboten a l'atmosfera i retornen a l'univers, i l'altra, penetra i escalfa la Terra. Els rajos lluminosos que aconsegueixen arribar a l'atmosfera, retornen altre cop a l'espai al topar amb l'escorça terrestre. Les emissions de Co2, CFC o Clorofluorocarboni (Gas que anteriorment s'utilitzava en esprais i neveres), Metà, Ozó de superfície i òxids de nitrogen són els anomenats gasos hivernacle que formen una capa a l'atmosfera la qual deixa entrar els rajos provinents del Sol però en dificulta l'expulsió, provocant l'augment de la temperatura terrestre. És el mateix sistema que s'utilitza en un hivernacle: els rajos del Sol accedeixen a l'interior del hivernacle a través de vidre o de plàstic, però aquest en dificulta l'expulsió, causant un augment de la temperatura interior. Per entendre millor l'efecte hivernacle observeu aquest esquema: