dimarts, d’octubre 18, 2005

La pluja acida La pluja és un bé de la natura, ja que dona vida a tot ésser viu. Però en contaminar-la, es converteix en un "insecticida" tant per humans com pel medi ambient; produint un augment de l'acidesa dels llacs, dels rius i dels torrents d'aigua, i fins i tot , dels sòls; poden arribar a provocar la mort d'arbres i boscos sencers. Els efectes que provoca als humans és càncer, problemes als pulmons i, en alguns casos, Alzheimer. Alhora també pot arribar a debilitar les façanes de les cases. La pluja àcida la provoquen l'emissió de gasos provinent del fum dels cotxes, calefaccions, industries... Un dels problemes de la pulja àcida és què, aquesta, pot recorrer centenars de kilometres des del lloc on és va formar avanç de caure en forma de precipitació. -Com és forma ? La pluja àcida és una precipitació que conté diluïts d'àcid sulfúric i àcid nítric; generats per la combinació d'òxid de sofre (SO3) i òxid de nitrogen (NO, NO2) amb vapor d'aigua. Exactament el procés quimic seguit per la formació de l'acid sulfúric és el següent: SO3 + H2O = H2SO4 (Òxid de sofre + Vapor d'aigua = Acid sulfúric) Per entendre millor l'efecte hivernacle observeu aquest esquema: Post revisat el 20 de d'Abril de 2007