dijous, de juny 16, 2005

L'efecte hivernacle Al nostre planeta arriben constantment rajos lluminosos del Sol. Una part d'aquest rajos reboten a l'atmosfera i retornen a l'univers, i l'altra, penetra i escalfa la Terra. Els rajos lluminosos que aconsegueixen arribar a l'atmosfera, retornen altre cop a l'espai al topar amb l'escorça terrestre. Les emissions de Co2, CFC o Clorofluorocarboni (Gas que anteriorment s'utilitzava en esprais i neveres), Metà, Ozó de superfície i òxids de nitrogen són els anomenats gasos hivernacle que formen una capa a l'atmosfera la qual deixa entrar els rajos provinents del Sol però en dificulta l'expulsió, provocant l'augment de la temperatura terrestre. És el mateix sistema que s'utilitza en un hivernacle: els rajos del Sol accedeixen a l'interior del hivernacle a través de vidre o de plàstic, però aquest en dificulta l'expulsió, causant un augment de la temperatura interior. Per entendre millor l'efecte hivernacle observeu aquest esquema: