divendres, de juny 17, 2005

La contaminació de les aigües La contaminació de les aigües és un problema que afecta actualment el planeta. A continuació veurem que la provoca: Antigament ( més o menys fa 30 anys), els abocaments què es feien als rius, eren depurats pels bacteris que viven en l'aigua; aquest procés s'anomena autodepuració. Actualment, però, els abocaments provinents de les indústries (olis usats, plom, mercuri, elevació de la temperature de l'aigua).... són massa elebats perquè els bacteris pugin realitzar el procés d'autodepuració. Alhora, els residus provinents de les cases, com ara l'excés de detergents i residus fecals també s'afegeixen als contaminants de les aigües. Per altra banda, els adobs, pesticides o residus orgànics provinent de la contaminació agricola o l'extracció seguida d'aigua de pous subterranis que provoca la seva salinització, en són també contaminats.