dissabte, de setembre 02, 2006

El protocol de Kyoto El Protocol de Kyoto és un conveni internacional per la prevenció del canvi climatic que té com a objectiu la reducció d'emissions de gasos en els paisos industrialitzats. En la primer decisió coneguda amb el nom de Manament de Berlín, va engegar una nova ronda de converses per decidir l'adopció de compromisos més ferms i més detallats. Després de dos anys i mig de negociacions intenses, es va adoptar el Protocol de Kyoto (11 de deesembre de 1997). No obstant això, a causa de la dificultat de les negociacions, van quedar pendents un considerable nombre de qüestions. Encara que 84 països van signar el Protocol, molt d'ells només ho van fer perque entrés en vigor, abans de tenir una idea clara sobre les normes del tractat. Per això, es va iniciar una nova ronda de negociacions per a especificar les normes concretes del Protocol de Kyoto. Aquesta ronda va culminar finalment amb l'adopció dels Acords de Marrakech, que s'establien les normes detallades per l'aplicació del Protocol de Kyoto. Com hem esmentat al principi, l'objectiu del protocol de kyoto es reduir les emisions de gasos d'efecte hivernacle almenys un 5% respecte els nivells del 1990, en el període de compromís de 2008-2012.
Font: UNFCCC